АРЕФ’ЄВА Олена Володимирівна

Посада: 
Завідувач кафедри
Номер телефону: 
72-94
Кабінет: 
2-408а
E-mail: 
olena.arefieva@npp.nau.edu.ua