Інститути, факультети, кафедри

Відділ Прізвище, Імясортувати за спаданням Посада Номер телефону Кабінет
• Кафедра публічного управління та адміністрування Мельничук Лариса Михайлівна
 • В.о.завідувач кафедри
 • 79-92
 • 8а-904
• Кафедра аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів Агеєв Сергій Євгенович
 • Доцент
 • 73-03
 • 9-202
• Кафедра містобудування Агєєва Галина Миколаївна
 • Завідувач кафедри
 • 68-07
 • 4-206
• Кафедра іноземних мов за фахом Акмалдінова Олександра Миколаївна
 • Завідувач кафедри
 • 408-28-81
 • 71-45
 • 8-1307
• Кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки Акімова Валентина Олександрівна
 • Провідний фахівець
 • 77-24
 • 17-11
• Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій Алпатова Олександра Валентинівна
 • Заступник декана з навчальної роботи
 • 78-37
 • 8-704
• Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Антипенко Надія Василівна
 • Завідувач кафедри
 • 78-79
 • 2-110
• Кафедра телекомунікаційних та радіо електронних систем Антонов Веніамін Валерійович
 • Вчений секретар
 • 78-38
 • 3-208
• Кафедра аеронавігаційних систем Аргунов Геннадій Федорович
 • Навчальний центр з практичної підготовки спеціалістів з обслуговування повітряного руху
 • Доцент
 • 75-59
 • 11-328
• Кафедра економіки повітряного транспорту Ареф'єва Олена Володимирівна
 • Завідувач кафедри
 • 72-94
 • 2-408
• Навчальна лабораторія новітніх технологій Артемюк Лариса Григорівна
 • Завідувач лабораторії
 • 73-95
 • 1-412
• Кафедра телекомунікаційних та радіо електронних систем Аспірантська
 • Аспіранти
 • 74-03
 • 3-224
• Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Аспірантська
 • Аспірантська
 • 71-97
 • 11-401
• Кафедра авіаційних двигунів Аспірантська
 • Аспіранти
 • 75-76
 • 1-113
• Інститут новітніх технологій та лідерства Бабікова Катерина Олександрівна
 • Заступник директора
 • 79-11
 • 1-362б
• Кафедра цивільної та промислової безпеки Багрій Марія Михайлівна
 • Асистент
 • Приймальня
 • 73-20
 • 7-320
• Кафедра гідрогазових систем Бадах Валерій Миколайович
 • Завідувач кафедри
 • 72-63
 • 1-014
• Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій Балтер Євгенія Вікторівна
 • Секретар дирекції
 • 70-36
 • 497-41-94 факс
 • 8-807
• Кафедра англійської філології і перекладу Барабаш Олена Володимирівна
 • Завідувач лабораторії
 • лабораторія сучасних технологій навчання перекладу
 • 72-81
 • 8-1411
• Підготовче відділення громадян України Барабуха Наталія Миколаївна
 • Завідувач
 • 73-30
 • 8а-308

Сторінки